Posts Tagged ‘Aydın Ergil’

İş Sürekliliği’nde Son Durum

“Hazırlanmayı başaramazsan, başaramamaya hazırlan”
Benjamin Franklin

Ekonomik Kriz!
Çözüm: İş Sürekliliği Planları

4 Kasım 2009

Kriz geliyor

24 Ekim 2009

 

Krize karşı çözüm: İş Sürekliliği Planları

Kriz sonrası batmamak mümkün

 

Domuz Gribi Geliyor

(Ayrıntılar  Domuz Gribi Sayfalarımızda)

Çözüm: İş Sürekliliği Planları

Sağlık Bakanlığı … hastalığın şu anki seyrine göre, hiç aşı yapılmaz ve diğer gerekli tedbirler alınmazsa 21 milyon kişinin hastalanacağı (nüfusun 1/3’ü), 8.8 milyon kişinin polikliniklere başvuracağı, 96 bin kişinin hastaneye yatırılacağı, 15 bin 500 kişinin yoğun bakıma ihtiyaç duyacağı, 5 bin 300 kişinin hayatını kaybedebileceği, işgücü kayıpları ve diğer dolaylı kayıplar hariç salgının toplam maliyetinin 1.1 milyar TL olacağı öngörüsünde bulunuldu.
(Kaynak: Anadolu Ajansı Haberi)

Sağlık önlemleri alınarak can yitirilmesi önlenebilir, ama domuz gribinden ötürü iş dünyasının büyük kayıplara uğrayacağı kesin. Bunun tek çözümü İş Sürekliliği Planı.

Tüm kuruluşları İş Sürekliliği Planı edinmeye çağırıyoruz. Çalışanlarda oluşacak risklere karşı İş Sürekliliği Planı hızla geliştirilebilir.

Hastanelerde İş Sürekliliği:

29 Eylül 2009’da BTNet’in verdiği habere güre Ankara’nın en büyük hastanelerinden biri olan Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bilgisayar sistemi çökmüş ve hastane ile bağlı tüm semt kliniklerinde uzunca bir süre sağlık verilerine erişimi engellemiştir.

BTNet’in haberi aynen şöyle: “Anadolu Ajansı’ndan alınan habere göre, Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bilgisayar sistemlerinin sabah saatlerden itibaren çökmesi sonucu, kayıt, muayene, tetkik, yatış gibi pek çok işlem gerçekleştirilemedi. Gün boyu süren arıza hastane çalışmalarını felce uğratınca, hastalar ve çalışanlar arasında tartışmalar yaşandı.”

İşte sorularımız:
1) Hastanenin İş Sürekliliği Planı var mı? (Yurt dışında tüm hastanelerde zorunlu)
2) Kesinti giderilinceye dek bu yüzden bir can yitirildi mi?
3) Kesinti yüzünden gelir eksilmesi ne kadar oldu?

Haberin ayrıntısına şu bağlantıdan erişebilirsiniz:
http://www.btnet.com.tr/

Hastanenin Internet Sitesi:
http://www.ataturkhastanesi.gov.tr/

Dileriz tüm hastanelerin birer İş Sürekliliği Planları olur.

İSTANBUL’da Sel (Flood):

İstanbul'da Sel (8 Eylül 2009)

Kaynak: Cumhuriyet, 9.9.2009

30 kişi öldü, birçok işyeri zarar gördü, kayıp 100 Milyon Dolardan fazla. Diğer bağlantı ve fotoğraflar Haberler (News) sayfamızda.

İnsanları kurtaramazdık belki ama kayıplar yüzünden kapanan firmaları bir İş Sürekliliği Planı kurtarabilirdi.

Türkiye’de yeni yeni sözü edilmeye başlayan İş Sürekliliği’ne adanan bu sitede en değerli ve en kapsamlı uluslararası kaynaklara yer verilmektedir. Kaynaklardan da anlaşılacağı gibi tüm dünya İş Sürekliliği konusuyla ilgilenirken, bu konuda Türkiye’de yazılmış yazı yok denecek kadar azdır. Türkiye’de İş Sürekliliği konusunu öne çıkartmak üzere kurulan sitemiz bu görevi üstlenerek İş Sürekliliği konusunda Türkçe makale yayınlamaya başlıyor. İlk makalemizi aşağıda bulabilirsiniz. Umarız bu kaynaklar toplumumuzda daha güvenli daha az iflaslı bir dönem başlatır.

Aydın Ergil

İş Sürekliliği Nedir?

Aydın Ergil

1. Tarihçe

İş Sürekliliği kavramı ilk kez 2000 yılına yaklaşırken yaşanması beklenen ve önlem alındığında çözülen 2000 Yılı Sorunuyla birlikte gündeme geldi. O dönemde eski bilgisayar donanım ve yazılımlarında sıkça kullanılan iki rakamlı yıl bilgisinin (örneğin 1964 için 64) 2000 yılında sıfırlanmasının yaratacağı sorunlar gündemdeydi. Tüm donanım ve yazılımlar elden geçirilerek sorun yaratabilecekler değiştirildi, sınandı. Ancak geriye bir risk kalıyordu, acaba gözden kaçan başka donanım ve yazılım sorun yaratabilirmiydi. İşte bu riski göze almak istemeyen kuruluşlar daha önce pek önem vermedikleri Acil Durum Planları’nı (Contingency Plan) geliştirmeye başladılar. İşte İş Sürekliliği kavramı ilk kez o planlarla doğdu. İş Sürekliliği (Business Coninuity) konusunda yazılmış ilk resmi belge ABD Genel Muhasebe Ofisi’nden geldi (Year 2000 Computing Crisis: Business Continuity and Contingency Planning) ve tüm dünyadaki kuruluşlara rehber oldu. Bu tarihsel belgeyi İş Sürekliliği Kaynakları sayfamızdan indirebilirsiniz. Daha sonra başta Dünya Bankası olmak üzere tüm ulusal ve uluslararası örgütler bu konuda uyarılar yaptılar, çözüm yolları önerdiler ve çalışmalarda yardımcı oldular. Türkiye’de de bizim gazete ve dergilerde yazdığımız yazılar, televizyon ve radyo izlencelerinde yaptığımız konuşmalar ses getirdi ve birçok kuruluşta 2000 Yılı Sorununa karşı çözüm çalışmaları başladı. Devlet kurumlarındaki çalışmalarda Devlet Planlama Teşkilatı öncü rol üstlendi. Tüm bu çalışmalardan ötürüdür ki 2000 Yılı Sorunu büyük kayıplara yol açmadı.

2. Neden İş Sürekliliği Planı Zorunlu?

Her kuruluşun bir İş Sürekliliği Planı edinmesi, günümüzde, zorunlu hale gelmiştir. Bunun en büyük nedeni kuruluşların birbirine bağımlı hale gelmesidir. Örneğin büyük bir kuruluşun tedarikçilerinden birinin üretimini durdurması o kuruluşun üretimini doğrudan etkileyebilir. Bu nedenle, kuruluşlar birlikte çalışacakları diğer kuruluşların da İş Sürekliliği Planlarının bulunmasını istemektedirler. Yakın bir gelecekte, İş Sürekliliği Planı bulunmayan şirketler uluslararası ya da ulusal ilişkilerinde ciddi sorunlar yaşayacaklardır.
Halkalardan biri koparsa tüm zincir işe yaramıyor
İşte zincir, halkalarından biri olmasa işe yaramıyor Resimdeki halkalardan biri koparsa tüm zincir işe yaramıyor. İşte tedarik zincirinde İş Sürekliliği bu kadar önem taşıyor.

İş ilişkisi olan kuruluşların sözleşmelere İş Sürekliliği Planı önkoşulu koymalarının yanında her kuruluş her an binlerce kesinti riski ile karşı karşıyadır.

Bu risklere her geçen gün yenileri eklenmektedir. Kuruluşun yaşamsal süreçlerinin aksaması için bir felaket olması gerekmez. Hiçbir felaket ya da hasar olmadan da yaşamsal süreçler aksayabilmektedir. Örneğin bir kuruluştaki kilit personelin tamamının “domuz gribine” (H1N1) yakalandığını düşünün, o bölümdeki işler belirsiz bir süre için aksayacaktır. Deprem, sel, yangın, terör, savaş gibi olaylar tartışmasız bir şekilde kuruluşun yaşamsal süreçlerini aksatır.

 

Çözüm: İş Sürekliliği

Çözüm: İş Sürekliliği

Kaynak: İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Ya doğalgaz, elektrik, su, iletişim (telefon, internet) gibi ana girdi hizmetlerinin belirsiz bir süre için kesilmesi durumunda ne olacaktır? Bir de kuruluşta hiçbir kesinti olmamasına karşın tedarikçilerde sorun olabilir. Ya müşterilerin yitirilmesi durumunda ne olacak? Oysa sağlıklı bir İş Sürekliliği Planı olan kuruluş bunların hiçbirinden etkilenmez, ulusal ya da uluslararası düzeydeki yükümlülüklerini tam olarak yerine getirir, itibarını korur. İş Sürekliliği Planı olan kuruluşlar, yatırımcılarını, müşterilerini ve çalışanlarını da en üst düzeyde korurlar.

3. Tanım

İş Sürekliliği, bir kuruluşun, yaşamını etkileyebilecek her türlü kesinti durumunda uygulaması gereken süreç, kural, karar ve etkinliklerden oluşur.

Bir kuruluşun İş Sürekliliği Planı, bir “>bir “>bir “>bir bir “>proje ile oluşturulur. İş Sürekliliği Planının güncellenmesi ve bir kesintide yaşama geçirilmesi o kuruluşun İş Sürekliliği Yönetimi tarafından gerçekleştirilir.

Bir İş Sürekliliği Planında şunlar olmalıdır:

* Kuruluşun İş Sürekliliği Yaklaşımı
* İş Sürekliliği Yönetimi (Örgüt, insan kaynağı, süreçler, donanım, mekan)
* Kuruluşun yaşamsal süreçlerinin ayrıntıları
* Her birimde hangi kesinti düzeyinde İş Sürekliliği Planının devreye gireceği
* Kuruluşun her biriminde kesinti durumunda uygulanacak planın ayrıntıları (süreç, donanım, insan kaynağı)
* Dönemsel sınanma yöntemi
* Kesinti durumunda iletişim planı (iç, dış)

Kaynak: http://www.issurekliligi.org/